​ภาพบรรยากาศการมาต้อนรับน้องๆปริญญาตรีรุ่นที่ 5 ของพี่ๆปริญญาโทรุ่นที่ 7 วิทยาเขตบางนา


ภาพบรรยากาศการมาต้อนรับของพี่ๆรุ่นที่ 7 วิทยาเขตบางนา ได้ร่วมกันมาจัดกิจกรรมเล็กๆน้อย สานสัมพันธ์พี่ๆรุ่นที่ 7 และน้องๆปริญญาตรีรุ่นที่ 5 ให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น ช่วยทำให้น้องๆได้รู้จักทั้งรุ่นพี่ และเพื่อนๆได้มากขึ้น