ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 5


มาแล้ว ~ ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 5 บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ตื่นเต้นของน้องๆและรุ่นพี่ในการพบปะกันครั้งแรก

พี่ๆรุ่นที่ 17/2 ได้เตรียมการต้อนรับน้องๆด้วยการนำเครื่องดื่มวิตามินมาแจกน้องๆทุกคน

ท่านอาจารย์ ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ และพี่ๆรุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3, รุ่นที่ 4, รวมไปถึงพี่ๆปริญญาโทรุ่นที่ 17/2 ได้ร่วมพูดคุย และให้กำลังใจ และแบ่งปันประสบการณ์ แบ่งปันเทคนิคในการเรียนให้กับน้องๆปริญญาตรีรุ่นที่ 5 ด้วยค่ะ