หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Click Now

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ และกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

บริการนักศึกษา

ผลสอบ และบริการอื่นๆ สำหรับนักศึกษา
ผลสอบ

บริการอื่นๆ

กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่นี่

ระบบกรอกใบสมัคร ออนไลน์ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาตรี

"มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในสายวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยไม่ละทิ้งคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในประเทศไทย"

Click Here

E-Service

ระบบตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

Click More

MBA Logistics

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Click More

RU Course on Demand

RU Course on Demand (M-Learning) วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

Click More
All
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด